Vijeće gradske četvrti Sesvete donijelo plan MKA za 2014

Aktualno 21. veljače 2014

Na 9. sjednici Vijeća gradske četvrti Sesvete donesen je plan Malih komunalnih akcija za 2014. godinu

17. veljače na 9.  sjednici Vijeća gradske četvrti Sesvete donesen je plan Malih komunalnih akcija za 2014. godinu. Nemožemo reći da smo nezadovoljni niti nemožemo reći da smo zadovoljni. Plan MKA Gradske četvrti Sesvete možete preuzeti na sljedećem linku