Forumi

FORUM MLADIH

Forum mladih je slobodno udruženje mladih, koje svoje poglede na svijet oblikuju na vrednotama slobode svakog pojedinca, solidarnosti kao temelja društvene integracije, jednakosti svih ljudi, ravnopravnosti spolova i poštivanju ljudskih prava. Te poglede Forum mladih konkretizira kroz svoje djelovanje na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini.

Želimo sudjelovati u izgradnji demokratskog društva temeljenog na vrijednostima slobode, ljudskih prava, socijalne pravde, mira, jednakosti tolerancije, ravnopravnosti spolova, solidarnosti, društva socijalnog napretka i blagostanja u kojem svaki pojedinac ima prava misliti, djelovati i stvarati bez straha, pritiska, nasilja, eksploatacije.

Smatramo da mladi nisu i ne smiju biti isključivo promatrani u kontekstu problema nego na mlade gledamo kao resurs i potencijal za stvaranje novih materijalnih i duhovnih vrijednosti u našem društvu. U vremenu u kojemu mlade treba smatrati pozitivnom snagom, umjesto da ih se smatra problemom, zalažemo se za to da se želje i glas mladih čuju te da ih se smatra punopravnim sudionicima razvoja Hrvatske i hrvatskog društva. Isključenost mladih iz procesa donošenja odluka onemogućava ispravno funkcioniranje demokracije zbog čega se zalažemo za otvaranje prostora koji može mladima omogućiti izražavanje i uvažavanje njihovog mišljenja, kako na lokalnoj, tako i na nacionalnoj razini.

Vodstvo Foruma mladih SDP-a Sesvete:

Predsjednica

Maja Glibo

0981862230

Potpredsjednica

Marina Žalac

0989066496

Tajnica

Luka Tomić

0917688215