Lista SDP-a za Vijeće gradske četvrti Sesvete

Aktualno 12. svibnja 2013

Predstavljamo Vam listu koalicije SDP, HNS, HSU i Zelene stranke za Vijeće gradske četvrti Sesvete.

Želja nam je uspješnu suradnju koju stranke koalicije imaju na nacionalnoj razini iskoristiti kako bi Sesvete konačno krenule naprijed. U našem timu je također  i Zelena stranaka. Vrijeme je da Sesvete postanu nesšto više od ruralnog predgrađa Grada Zagrabe poznato po prometnim gužvama. 

Kandidati:
1. DRAŽENKO PANDEK
2. NATAŠA VUČKOV
3. IVAN ŽUMBERAC
4. ROBERT PUKLJAK
5. ZDRAVKO JUĆ
6. VLADIMIR KRŠEK
7. DAMIR PIGAC
8. MLADEN RADOŠIĆ
9. STAŠKA BARIĆ
10. JOSIP MUSTAČ
11. STJEPAN COMBAJ
12. STJEPAN PETLJAK
13. LJILJANA FABIJANIĆ
14. SILVIJA VUGLAČ RANTEŠ
15. VESNA JAKAS
16. TIHOMIR DUGAC
17. MIRTA GRGIĆ MEŠIĆ
18. VLADIMIR BUKAL
19. VLADO CETIN