Tribina ravnatelja HAMAGA Darka Liovića

Aktualno 8. travnja 2014

Dana 27. ožujka s početkom u 18:00 sati održana je javna tribina s Darkom Liovićem,direktorom Hrvatske agencije za malo gospodarstvo i investicije. Moderator tribine bio je predsjednik MO SDPa Sesvete, Draženko Pandek, ujedno potpredsjednik GO SDPa Zagreb i saborski zastupnik.

Na samom početku tribine Draženko Pandek pozdravio je i zahvalio svim odazvanim sugrađanima na temu koja je bitna i korisna za gospodarski razvoj.Na tribini je prisustvovalo tridesetak ljudi, a najvećim dijelom oni koji su sami mali/srednji poduzetnici te koji možda navedeno žele postati. U nastavku svog obraćanja zahvalio je gospodinu Lioviću na odazivu.

U uvodnom dijelu predavanja, gospodin Liović je objasnio program poticaja te se osvrnuo na mogućnost dobivanja bespovratnih sredstava (investicija) koji će ove godine biti, zbog povlačenja iz europskih fondova, 10% više nego od dosadašnjih nacionalnih fondova. Poziva na apliciranje za ista te objašnjava zakonodavstvo i strategije. Cilj je povećanje konkurentnosti, međutim naglašava kako bespovratna sredstva nisu 100% osigurana, već se očekuje i participacija poduzetnika u određenom dijelu koji ovisi o broju radnika koji isti zapošljava. Subjektivno se osvrće na dosadašnje dijeljenje poticaja za poduzetnike koje je bilo slično dijeljenju poticaja za poljoprivredu u segmentu gdje svi s jednakim uvjetima nisu dobivali i isti iznos sredstava. Naglašava kako je u 2013. godini prema poduzetnicima ukupno plasirano 215 688 623 HKN, a sada je taj iznos veći.

U daljnjem izlaganju gospodin Liović govori o poduzetničkom impulsu za 2014. godinu. Objava Javnog poziva bila je 15. veljače aktualne godine. Zaprimanje projektnih prijava počinje 31. ožujka i traje do iskorištenja sredstava, a najksanije do 31. listopada. Međutim, napominje kako će se sredstva zbog predviđenog broja prijava projekata ubrzo iskoristiti pa prognozira kako će one realno trajati do 15. travnja aktualne godine jer će već tada sredstva biti iskorištena. Maksimalni iznosi potpore iznose 1 400 000kn iz Državnog proračuna, a 2 600 000kn iz sredstava Europske unije. Navodi kako se očekuje prosječna potpora po projektu oko 101 200kn, dok će očekivan broj dodijeljenih potpora biti oko 1 300. Naglašava još promjena u odnosu na proteklu godinu uz povećanje navedenih sredstava, a neke od njih su smanjenje tražene dokumentacije za prijavu projekata i troškova gdje će sada biti šotrebana samo četiri dokumenta. Nadalje, trajanje projekta produženo je na godinu dana, dok je u 2013. godini bilo 6 mjeseci. Uvedena je veća transparentnost i vidljivost putem info-kampanja. Projektni troškovi prihvaćaju se od trenutka potpisivanja ugovora, a po samom zaključenju istog isplaćuje se 80% iznosa dobivene potpore dok se preostalih 20% isplaćuje po realizaciji samo projekta. Kao što je rečeno, realizacija projekta traje do godine dana, ali provjera poticaja, gdje se gleda koliko su navedeni učinci iz projekta realizirani, radi se nakon 3 godine. Ukoliko nije projekt proveden prema ugovoru kakav je potpisan, poduzetnik mora vratiti sva sredstva i prigodne kamate. Provjerava se definicija malog i srednjeg poduzetnika te ako se ne udovoljava propisanim uvjetima iz definicije, apliciranje za poticaje će se odbiti. Proces obrade prijave projekta prolazi kroz administartivnu provjeru (traje oko 10 dana), ocjenu i bodovanje projektnog prijedloga s mogućnošću preferencijalnih bodova (minimalno 80 boda), provjera proračuna i potpis ugovora. U roku od 15 dana treba dostaviti potpisani ugovor i ovjerenu bjanko zadužnicu (ne garantira se nekretninama i pokretninama), a ako se isto ne dostavi na vrijeme, smatra se kako je poduzetnik odustao od tražene potpore.

Gospodin Liović tijekom predavanja dotakao se i obrazovanja poduzetnika, EU projekata te pričao o novim programima Hamag investa.

Na kraju svog izlaganja odgovarao je na pitanja građana 40tak minuta.